Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.10.2016

23. October 2016
  1. ruzenecPripomíname, že ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. 
  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert Tria AQUARELLE z Rakúska v zložení flauta, violončelo a klavír. Koncert sa koná            v utorok 25. októbra o 18:00 h. V Koncertnej sále Konzervatória Dezidera Kardoša (Gagarinova ul.).
  1. Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:

Tovarníky: vo štvrtok (27.10.2016) od 16:00 h.

Malé Bedzany: v piatok (28.10.2016) od 16:00 h.

Topoľčany: hlavne v piatok (28.10.2016) od 17:00 h.

Táto spoveď je zároveň prvopiatková. 

  1. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1.11.2016 bude dušičková pobožnosť:

Starý cintorín o 15:30 h,

Nový cintorín o 17:00 h. (Pozor zmena!) 

  1. Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vstredu 2.11.2016, bude svätá omša slúžená o 17:00*h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch a po nej dušičková pobožnosť.
  2. Malé Bedzany V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vstredu 2.11.2016, bude v Malých Bedzanoch slúžená svätá omša o 17:00*h a po nej dušičková pobožnosť. 
  1. Dnes (v nedeľu 23.10.2016) nakoľko je misijná nedeľa sa o 16:00 h vo farskom chráme pomodlíme ruženec na úmysel misionárov a za misijné územia. Zbierka na misie bude na budúcu nedeľu 30.10.2016. 

Pripomíname, že v noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00