Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.10.2016

15. October 2016
  1. jan-pavol-iiMesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. Dnes (v nedeľu 16.10.2016) sa pomodlíme modlitbu svätého ruženca vo farskom chráme o8:30 h. 
  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na organový koncert Stefana Baiera (Nemecko) a Jaroslava Tůmu (Praha). Koncert sa koná v nedeľu 23.10.2016 o 15:00 h v Kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. 
  1. Odchod autobusu na pútnický zájazd pre miništrantov a deti účinkujúce v scénkach bude v sobotu 22.10.2016 o 8:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava. V programe je: Skalka (pri Trenčíne), Rajecká Lesná a  Deti musia byť vopred prihlásené cez rodičov. Prihlášky dostanú v škole (alebo v kostole).
  2. Dnes (v nedeľu 16.10.2016) sa naša farnosť pripája k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“         pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte

zoznam-ministrantov-10-2016-page-001

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00