Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.10.2016

9. October 2016
  • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 17:30 h. Dnes (v nedeľu 9.10.2016) sa pomodlíme modlitbu svätého ruženca vo farskom chráme o 8:30 h.
  • Vo štvrtok 13.10.2016 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Ružencové bratstvo.
  • Tovarníky: Z tohto dôvodu svätá omša v Tovarníkoch bude tento týždeň v stredu (12.10.2016) a vo štvrtok nebude.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert saxofónového kvarteta z Bratislavy VEČER S  CHAPLINOM, ktorý bude vo štvrtok 13. októbra o 17:00 h v Spoločenskom dome.
  • Odchod autobusu na pútnický zájazd: Dvory nad Žitavou, Ostrihom a Márianosztra (Maďarsko) bude v sobotu 15.10.2016 o 7:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava.
  • Na budúcu nedeľu 16.10.2016 sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
  • Pomodlíme sa za +Jozefa Turčeka, +Jozefa Grmana. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00