Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.10.2016

2. October 2016
 1. anjelMesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h. 
 1. Dnes (v nedeľu 2.10.2016) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a následne bude modlitba svätého ruženca. 
 1. Dnes v nedeľu (2.10.2016) počas dodatočnej svätej omše, ktorá bude vo farskom chráme o 17:00 h., bude možnosť zapísať sa do Bratstva anjelov strážnych. Slávnostnej svätej omši bude predsedať a  členov do Bratstva anjelov strážnych prijímať páter Gregor Wach z Trnavy. 
 1. Z rozhodnutia predstavených rádu pavlínov, od 3.10.2016 bude rehoľný brat Artur Masłoń pôsobiť v Čenstochovej na Jasnej Hore. Rozlúčime sa s ním na svätej omši dnes v nedeľu (2.10.2016) o 17:00 h. Ďakujeme mu za služby v našej farnosti a prajeme mu Božie požehnanie na novom pôsobisku. 
 1. Vo štvrtok 6.10.2016 o 17:30 h bude slávnostne odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca. 
 1. V piatok 7.10.2016 v deň sviatku Panny Márie ružencovej sa vo farskom kostole pomodlíme Večný ruženec. Pred svätou omšou sa pomodlíme Radostný ruženec a po svätej omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou Ruženec svetla, bolestný a slávnostný. 
 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6.10.2016 od 16:00 h a následne bude svätá omša, v Malých Bedzanoch v piatok 7.10.2016 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 7.10.2016 od 17:00 h. 
 1. V sobotu 8.10.2016 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame. 
 1. Tovarníky: Od tohto týždňa budú sväté omše v Tovarníkoch v pracovné dni o 17:00 h. 
 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.10.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.10.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.10.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci október, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

document-page-001 document-page-001-1

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00