Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.9.2016

19. September 2016
  1. obrazokpondelok (19.09.2016) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2016.
  2. Svätý otec František, nás vyzýva, aby sme sa zapojili v utorok 20. septembra 2016 do spoločnej modlitby za pokoj vo svete. V tento deň sa v Assisi uskutoční medzináboženské modlitbové stretnutie. V našej farnosti sa v tento deň (v utorok 20.09.2016), pomodlime o 21:00 h mariánsku pobožnosť a o 21:30 h bude polhodinová eucharistická poklona. Všetkých vás pozývame na spoločnú modlitbu za pokoj    vo svete.    
  1. V nedeľu 2.10.2016 počas dodatočnej svätej omše, ktorá bude vo farskom chráme o 17:00 h bude možnosť zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Privilégiá a povinnosti členov bratstva schváleného svätou stolicou pre pavlínske pôsobiská priblížime v kázňach na budúcu nedeľu. 
  1. Na budúcu nedeľu 25.09.2016 na svätej omši o 7:30 h v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 
  1. V utorok 27.09.2016 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  
  1. Vo štvrtok 29.09.2016 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omši, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h. 
  1. Dnes (v nedeľu 18.09.2016) sa uskutoční zbierka na kňazský seminár v Nitre.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00