Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.9.2016

12. September 2016
 1. 7bolestnaV pondelok 12.09.2016 bude po večernej svätej omši Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame. 
 1. V utorok 13.09.2016 o 17:00 h bude večeradlo. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a na budúce (vo štvrtok 10.2016) Ružencové bratstvo. 
 1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v stredu 14.09.2016 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame. 
 1. Vo štvrtok 15.09.2016 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Sväté schody do Malaciek a na hrob blahoslavenej Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc. Zapísať sa môžete v sakristii. 
 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 18.09.2016. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

  Streda 14.09.2016
  18:00 h – Svätá omša
  20:00 h – Krížová cesta na KalváriiŠtvrtok 15.09.2016
  10:00 h – Svätá omša

  Piatok 16.09.2016
  19:00 h – Svätá omša + poklona

  Sobota 17.09.2016
  19:00 h – Svätá omša + mariánsky sprievod 

  Nedeľa 18.09.2016
  10:00 h – Slávnostná svätá omša

 1. pondelok (19.09.2016) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2016. 
 1. Na budúcu nedeľu (18.09.2016) sa uskutoční zbierka na kňazský seminár v Nitre.

 2. Do Fotogalérie boli pridané nové albumy.

 3. Bolo zverejnené najnovšie vydanie farského časopisu DOM.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00