Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.9.2016

4. September 2016
 1. obrazok1Dnes (4.09.2016) je prvá nedeľa v mesiaci september. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h. 
 1. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2016 o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole. 
 1. V nedeľu 11.09.2016 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h. O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
 1. Program osláv vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie je na plagáte na nástenke. 
 1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v stredu 14.09.2016 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame. 
 1. Vo štvrtok 15.09.2016 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Sväté schody do Malaciek a na hrob blahoslavenej Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc. Zapísať sa môžete v sakristii.
 1. Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 11.09.2016. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 8.09.2016

17:00 h – Svätá omša, Poklona

Piatok 9.09.2016

18:00 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach 

Sobota 10.09.2016

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach 

Nedeľa 11.09.2016

7:30 h –Svätá omša

 

 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 18.09.2016. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Streda 14.09.2016

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Krížová cesta na Kalvárii

Štvrtok 15.09.2016

10:00 h – Svätá omša

Piatok 16.09.2016

19:00 h – Svätá omša + poklona

Sobota 17.09.2016

19:00 h – Svätá omša + mariánsky sprievod 

Nedeľa 18.09.2016

10:00 h – Slávnostná svätá omša

 

 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.09.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.09.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská Farská ofera dnes (v nedeľu 4.09.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci september, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za +Oľgu Gunišovu, + Vasila Hrišku. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Document-page-001 Document-page-002

2016.09.08 Malé Bedzany-page-001

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00