Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.8.2016

21. August 2016
  1. censtochovskaOdchod autobusu na pútnický zájazd z našej farnosti na mariánske pútnické miesta: Velehrad, Králiky (Česka Republika), Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko) bude v sobotu 27.08.2016 o 5:00 h (ráno) pri Základnej škole sv. Ladislava. Sú ešte voľné miesta. Kto má záujem nech sa prihlási čo najskôr.
  1. Vo štvrtok 15.09.2016 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Zapísať sa môžete v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00