Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.8.2016

8. August 2016
  1. 2016-08-08_082109Dnes (7.08.2016) je prvá nedeľa v mesiaci august. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
  1. V sobotu a nedeľu 27.-28.08.2016 bude z našej farnosti púť na mariánske pútnické miesta: Velehrad, Králiky (Česka Republika), Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko). Podrobnosti sú na plagáte.
  1. V sobotu 13.08.2016 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša, ktorej bude predsedať vdp. Marek Adamkovič. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať farníci z Malých Bedzian a na budúce (v utorok 13.09.2016) Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie.

  2. S radosťou vám oznamujeme, že na slávnosť svätého Gorazda, patróna našej farnosti, bol usporiadaný problém s pozemkom pod kostolom v Tovarníkoch. Zodpovedajúca časť pozemku zo Starého cintorína (od Jacoviec), ktorá patrila našej farnosti bola vymenená za pozemok pod kostolom a okolo kostola, ktorý patril obci Tovarníky. Takto kostol v Tovarníkoch sa už nachádza na cirkevnom pozemku.

  3. Za výmenu pozemkov ďakujeme pánu Ing. Mariánovi Nováčikovi a Zastupiteľstvu obce Tovarníky a všetkým farníkom, ktorí toto podujatie podporili aj svojimi modlitbami. Všetkým Pán Boh zaplať!     
  1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 7.08.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 7.08.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  2. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 7.08.2016) nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  3. Pomodlíme sa za +Máriu Ďurakovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00