Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


jmvianei

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 4.08.2016 od 18:30 h a následne bude svätá omša (zmena je z dôvodu dovoleniek), v Malých Bedzanoch v piatok 5.08.2016 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 5.08.2016 od 17:00 h.
  • V sobotu a nedeľu 27.-28.08.2016 bude z našej farnosti púť na mariánske pútnické miesta: Velehrad, Králiky (Česka Republika), Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko). Podrobnosti sú na plagáte.
  • Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 7.08.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 7.08.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 7.08.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Úmysly sv. omší v mesiaci august 2016 nájdete tu.
  • Pomodlime sa za +Jozefa Marku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00