Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • gorazdV stredu 27.07.2016 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v utorok 26.07.2016) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:
    •  21:00 h Mariánska pobožnosť
    • 22:00 h Cesta svetla
    • 23:00 h Poklona pred Sviatosťou oltárnou
    • 24:00 h Svätá omša          

 

  • V sobotu a nedeľu 27.-28.08.2016 bude z našej farnosti púť na mariánske pútnické miesta: Wambierzyce, Bardo Śląskie (Poľsko), Velehrad, Králiky (Česka Republika). Podrobnosti budú na plagáte.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00