Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 

1. Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá

pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila

a zorganizovala detský kresťanský tábor

v rekreačnom zariadení Chata Kollárová pri Ostrom

Grúni. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie

sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

 

2. Dnes (v nedeľu 10.07.2016) sa uskutoční na

Mechovičke púť, svätá omša začína o 10:30 h.

 

3. V stredu 13.07.2016 bude o 17:00 h Večeradlo

a následne svätá omša, ktorej bude predsedať

vdp.*František Hronský. Po svätej omši bude

mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú

sprevádzať manželia a na budúce (v sobotu 13.08.

2016) farníci z Malých Bedzian.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00