Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 1. CaMOdchod detí do tábora bude dnes (v nedeľu 3.07.2016) o 9:00 h z parkoviska Základnej školy svätého Ladislava. Nedeľná svätá omša bude v tábore. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti. 
 1. Dnes (3.07.2016) je prvá nedeľa v mesiaci júl. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
 1. V utorok 5.07.2016 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše v našej farnosti budú:

Malé Bedzany   7:30 h

Tovarníky         9:00 h

Farský kostol    9:00 h. 

 1. Biskupstvo v Nitre vás pozýva na celoslovenskú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi v utorok 5.07.2016 na Svätoplukovom námestí v Nitre. 
 1. V nedeľu 10.07.2016 sa uskutoční na Mechovičke púť, svätá omša začína o 10:30 h. 
 1. Počas prázdnin z našich povlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:

Vranov nad Topľou: 1.-15.08.2016

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Vranov n/T – Sever
Mariánske námestie 1496
093 01 Vranov nad Topľou
 

Za púť je zodpovedný:

 1. Kazimír Kogut:

+421904 940182
e-mail: rkfuvvsever@rimkat.sk

Trnava: 31.7.-15.08.2016

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božského Srdca

Tulipánová 22

917 02 Trnava 2 – Tulipán 

Za púť je zodpovedný:

 1. Miroslav Hruška:

+421914223286

e-mail: osppemiro@gmail.com 

 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.07.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci júl, je určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.07.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci júl, je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.07.2016) nakoľko je prvá nedeľa v mesiaci júl, je určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Ďakujeme všetkým, ktorí upratujú a zdobia farský kostol, filiálne kostoly v Tovarínkoch a Malých Bedzanoch. Pán Boh zaplať.
1.07.2016 PIATOK 14. týždňa v Cezročnom období  
Malé Bedzany 17:00 h za zdravie a Božiu pomoc
Farský kostol 18:00 h + Telesfor a Anna
Tovarníky 19:00 h + Tibor, Juliana, Štefan, Ján, Maria, Júlia
2.07.2016 SOBOTA –  NÁVŠTÍVENIE PANNY MÁRIE, sviatok 
Farský kostol   7:00 h + rodičia Anton a Helena, syn Miroslav
Farský kostol 18:00 h + Augustín, Amália, Eliáš
3.07.2016 ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Malé Bedzany   7:30 h + Emil, Agáta, Kléta
Tovarníky   9:00 h + Jozef, Gizela a rodičia
Farský kostol 09:00 h za farníkov
Farský kostol 10:30 h + Augustín Jankech (7. výr.)
4.07.2016 PONDELOK 14. týždňa v Cezročnom období  
Farský kostol 18:00 h + rodičia z oboch strán
5.07.2016 UTOROK – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť 
Malé Bedzany   7:30 h + Cyril a Metod
Tovarníky   9:00 h + Pavol a rodičia z oboch strán
Farský kostol 09:00 h + Karol a Dušan
6.07.2016 STREDA 14. týždňa v Cezročnom období
Farský kostol 7:00 h + Michal, Peter, Mária a Štefan a starí rodičia z oboch strán
7.07.2016 ŠTVRTOK 14. týždňa v Cezročnom období  
Farský kostol 18:00 h + Katarína, Jolana
Tovarníky 19:00 h + Jozefína
8.07.2016 PIATOK 14. týždňa v Cezročnom období   
Malé Bedzany 17:00 h + Janka Gabajová
Farský kostol 18:00 h + rodičia Vilma a Ján , za starých rodičov Štefánia a Anton
9.07.2016 SOBOTA – Panny Márie   
Farský kostol   7:00 h za farníkov
Farský kostol 18:00 h + Jolana, Ľudovít a Jozef
10.07.2016 PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Malé Bedzany 07:30 h + Rudolf a rodičia
Tovarníky   9:00 h + Jozef, Jozef, Katarína, Mária
Farský kostol   9:00 h + Štefan, Mária, Eliáš
Farský kostol 10:30 h Poďakovanie za 70 rokov Marty, 50 rokov Juraja s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
11.07.2016 PONDELOK – SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok
Farský kostol 18:00 h + rodičia a starí rodičia z oboch strán
12.07.2016 UTOROK 15. týždňa v Cezročnom období  
Farský kostol 18:00 h + Jozef, dcéra Anna a synovia Dušan a Stanislav
13.07.2016 STREDA 15. týždňa v Cezročnom období  
Farský kostol   7:00 h + rodina Šrámeková a Medová
Farský kostol 18:00 h za členov ružencového bratstva
14.07.2016 ŠTVRTOK 15. týždňa v Cezročnom období      
Farský kostol 18:00 h + Amália
Tovarníky 19:00 h + Štefan, Štefan a rodičia z oboch strán

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00