Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 26.6.2916

27. June 2016
 1. socha ladislavZajtra, (v pondelok 27.06.2016) pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola a patróna našej cirkevnej školy. V tento deň naša škola oslávi 25. výročie založenia. Slávnostnej svätej omši o 9:00 h bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 
 1. Dnes, na vigíliu tejto slávnosti, (v nedeľu 26.06.2016) o 17:00 h pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
 1. V stredu 29.06.2016 je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú slúžené: Farský kostol – 7:00 h a 18:00 h; Malé Bedzany 17:00 h; Tovarníky 19:00 h.

          V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“. 

 1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 30.06.2016 od 18:00 h, v Malých Bedzanoch v piatok 1.07.2016 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 1.07.2016 od 17:00 h. 
 1. Začíname čas prázdnin a  dovoleniek, nezabudnime na účasť na nedeľnej svätej omši a každodennú modlitbu. 
 1. Počas prázdnin z našich povlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:

Vranov nad Topľou: 1.-15.08.2016

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Vranov n/T – Sever
Mariánske námestie 1496
093 01 Vranov nad Topľou
 

Za púť je zodpovedný:

 1. Kazimír Kogut:

+421904 940182
e-mail: rkfuvvsever@rimkat.sk

Trnava: 31.7.-15.08.2016

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božského Srdca

Tulipánová 22

917 02 Trnava 2 – Tulipán 

Za púť je zodpovedný:

 1. Miroslav Hruška: +421914223286

e-mail: osppemiro@gmail.com

 1. Odchod detí do tábora bude v nedeľu 3.07.2016 o 9:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Nedeľná svätá omša bude v tábore. Prihlásených je 96 účastníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti. 
 1. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 3.07.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 3.07.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 3.07.2016 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00