Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. 2016-06-13_075412Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlíme Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
  1. V pondelok 13.06.2016 bude o 17:00 h Večeradlo a následne svätá omša, ktorej bude predsedať vdp. Marián Červený. Po svätej omši bude mariánsky sprievod. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať mladé rodiny a na budúce (v stredu 13.07.2016) manželia.
  1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 12.06.2016) je určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera (v nedeľu 12.06.2016) je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: Farská ofera (v nedeľu 12.06.2016) je určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Pomodlíme sa za zosnulých: +Janku Gabajovú a + Jozefa Božika. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00