Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. bozske srdceDnes (5.06.2016) je prvá nedeľa v mesiaci jún. Od 15:00 h do 17:00 h bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť. Všetkých srdečne pozývame.

 

  1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

 

  1. V pondelok (6.06.2016) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac júl, august a september.

 

  1. Odchod autobusu na pútnický zájazd bude v sobotu 11.06.2016 o 5:00 h (ráno) pri Základnej škole sv. Ladislava.

 

  1. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 12.06.2016 bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

  1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 12.06.2016 bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

  1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 12.06.2016 bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Pomodlíme sa za zosnulého +Júliusa Fuchsu, + Editu Ficovú a +Ferdinanda Neuwirtha. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Plagát 11-12.06.2016 (1)-page-001

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00