Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes v nedeľu (29.05.2016) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých s   rdečne pozývame.

  • Modlitba posvätného ruženca vo farskom chráme tento týždeň z dôvodu nácviku birmovancov, bude súkromná.

  • V sobotu 4.06.2015 o 10:30 h. Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy vyslúži našim birmovancom Sviatosť birmovania.

    Deviatnik pred sviatosťou birmovania a nácvik všetkých birmovancov začne o 16:00 h.

    Spoveď birmovancov, ich rodičov a príbuzných bude v piatok 3.06.2016 od 16:00 h.

  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

  • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o slávnostný priebeh osláv Božieho Tela a Krvi Kristovej pri farskom chráme a na filiálkach. Ďakujeme najmä za prípravu štyroch oltárov.

  • Úmysly sv. omší v mesiaci jún 2016 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00