Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 1. eucharistiaDnes (v nedeľu 22.05.2016) na svätej omši o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. 
 1. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu. 
 1. Topoľčany: Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred svätou omšou. Dnes v nedeľu (22.05.2016) bude pobožnosť pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h. 
 1. Malé Bedzany: Loretánske Litánie v Malých Bedzanoch sa v pracovné dni modlíme o 18:00 h. 
 1. Malé Bedzany: Obraz Božieho Milosrdenstva začne putovať v Malých Bedzanoch v pondelok 23.5.2016. Kto ho chce prijať môže sa zapísať v sakristii. Výmena obrazu v Malých Bedzanoch bude v rodinách o 18:00 h. 
 1. Tovarníky: Loretánske Litánie v Tovarníkoch sa v pracovné dni modlíme o 17:00 h. 
 1. Festivalový výbor THJ vás pozýva na záverečný koncert 22.ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkovať bude akordeónový súbor z Trenčianskych Teplíc DUAVENTE. Koncert sa koná v utorok 24.05.2016 o 18:00 h v Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého. 
 1. Vo štvrtok 26.05.2016 oslávi naša farnosť sviatok Božieho Tela. Bude to spoločná svätá omša o 17:30 h pre všetkých našich veriacich z mesta a filiálok Malé Bedzany a Tovarníky. Pozývame všetkých veriacich k jednotnej a vierou naplnenej spoločnej účasti na tejto oslave Eucharistického Krista v uliciach: Lipová, Slnečná, Fialková a Muškátová. Prosím veriacich o prípravu 4 oltárov a mamičky, aby pomohli dievčatám pri príprave kvietkov na rozsýpanie. Ako po minulé roky, dva oltáre pripravia veriaci z Topoľčian, jeden z Malých Bedzian a jeden z Tovarník. 
 1. Eucharistia vigílie slávnosti Kristovho Tela a Krvi v stredu (25.05.2016) bude slávená:

          Malé Bedzany 17:00 h.,

          farský chrám 18:00 h.,

          Tovarníky 19:00 h.

          Oslavy Božieho Tela budú v nedeľu 29.05.2016 aj vo                                     filiálkach.V Malých Bedzanoch po sv. omši o 7:30 h a v                                 Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.     

 1. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v piatok (27.05.2016) z dôvodu nácviku birmovancov, bude súkromná. 
 1. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške v zadnej časti kostola. 
 1. Pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest sa uskutoční 11.-12.06.2016. Podrobnosti sú na plagáte. Kto sa chce púte zúčastniť môže sa nahlásiť v sakristii. Sú ešte voľné miesta.
 1. Na budúcu nedeľu (05.2016) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulú +Júliu Dobríkovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00