Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


zoslanie ds 

 1. Topoľčany: Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred svätou omšou. Dnes v nedeľu (15.05.2016) pobožnosť bude pred svätou omšou, ktorá začína o 9:00 h. 
 1. Malé Bedzany: Loretánske Litánie v Malých Bedzanoch sa v pracovné dni modlíme o 18:00 h. 
 1. Tovarníky: Loretánske Litánie v Tovarníkoch sa v pracovné dni modlíme o 17:00 h. 
 1. V stredu 18.05.2016 májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Jacoveckej farnosti v Nových Mlynoch za Tesárskou priehradou, kde sa nachádza kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne. 
 1. Tovarníky: Obraz Božieho Milosrdenstva putuje v Tovarníkoch. Kto ho chce prijať môže sa zapísať v sakristii. Výmena obrazu v Tovarníkoch je v rodinách o 18:00 h. 
 1. V pondelok 16.05.2016 začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 16.05.2016 o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí. 
 1. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v pondelok (16.05.2016), štvrtok a piatok (19.-20.05.2016), z dôvodu nácviku detí, bude súkromná. 
 1. Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu 21.05.2016 od 9:00 h. 
 1. Na budúcu nedeľu 22.05.2016 na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Prosíme veriacich, ktorí nemajú účasť na tejto slávnosti, aby sa zúčastnili svätej omše o 9:00 h alebo v sobotu o 18:00 h. 
 1. Počas týždňa od nedele 15. do nedele 22.05.2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých. V našej farnosti sa budeme modliť za mládež každý deň počas svätej omše a najmä v piatok 20.05.2016 počas poklony po svätej omši. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Verejný koncert Súkromného konzervatória Dezidera Kardaša FATANGO (Festival argentínskeho tanga). Festival sa uskutoční 16.05.2016 o 18:00 h a 17.05.2016 o 17:00 h v Spoločenskom dome. 
 1. Pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest sa uskutoční 11.-12.06.2016. Podrobnosti sú na plagáte. Kto sa chce púte zúčastniť môže sa nahlásiť v sakristii. Sú ešte voľné miesta. 
 1. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške v zadnej časti kostola. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulého +Eliáša Kollára a +Antona Deviatku. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00