Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


maria 

  1. Topoľčany: Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou. S májovou pobožnosťou sa modlíme deviatnik k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.  
  1. Malé Bedzany: Loretánske Litánie v Malých Bedzanoch sa v pracovné dni modlíme o 18:00 h. 
  1. Tovarníky: Loretánske Litánie v Tovarníkoch sa v pracovné dni modlíme o 17:00 h. 
  1. Tovarníky: Obraz Božieho Milosrdenstva putuje v Tovarníkoch. Kto ho chce prijať môže sa zapísať v sakristii. Výmena obrazu v Tovarníkoch je v rodinách o 18:00 h. 
  1. ZŠ sv. Ladislava pozýva všetky mamičky a babičky pri príležitosti dňa matiek na kultúrny program, ktorý pripravili deti z našej cirkevnej školy. Program sa uskutoční v stredu 11.05.2016 o 16:00 h v kinosále spoločenského domu. Všetci ste vítaní. 
  1. Fatimská pobožnosť tento mesiac pripadá na piatok (13.05.2016). Večeradlo začne o 17:00 h a po svätej omši zrealizujeme v tomto roku prvý fatimský sprievod s májovou pobožnosťou. V modlitbe nás budú sprevádzať matky a na budúce (13.06.2016) mladé rodiny. 
  1. Na budúcu nedeľu (15.05.2016) pripadá slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Z tejto príležitosti, bude na vigíliu slávnosti, v sobotu 14.05.2016 o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame. 
  1. Pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest sa uskutoční 11.-12.06.2016. Podrobnosti sú na plagáte. Kto sa chce púte zúčastniť môže sa nahlásiť v sakristii. Sú ešte voľné miesta. 
  1. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor. Podrobnosti sú na prihláške v zadnej časti kostola. 
  1. Dnes (8.05.2016) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00