Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 24.4.2016

23. April 2016

marek

 • Tovarníky: Obraz Božieho Milosrden-stva začne putovať v Tovarníkoch od utorku 26.04.2016. Kto ho chce prijať môže sa zapísať v sakristii. Výmena obrazu v Tovarníkoch bude v rodinách o 18:00 h.
 • V pondelok 25.04.2016 na svätej omši o 18:00 h bude duchovná obnova pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Po svätej omši bude krátke organizačné stretnutie.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na organový koncert s tancom „Viera, nádej a láska“ vo svetle biblickej a antickej múdrosti. Koncert sa uskutoční v stredu 27.04.2016 o 18:00 h. v Kostole sv. Ladislava a Gorazda. Účinkuje Jaroslav Tůma – organ a Adéla Srncová – tanečné improvizácie.
 • V sobotu a nedeľu 7.-8.05.2016 v rámci programu hodov bude v našej farnosti aj obnova misií, ktoré sme prežívali minulý rok. Na tuto slávnosť sú pozvaní misionári P. Ondrej Kentoš OSPPE, P. Michal Nižnánsky OSPPE. Na misie sa pripravíme trojdním:
  • Štvrtok 5.05.2016
   • 7:00 h – Svätá omša
   • 18:00 h – Svätá omša, poklona pred Oltárnou sviatosťou
  • Piatok 6.05.2016
   • 18:00 h – Svätá omša
   • 20:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii
  • Sobota 7.05.2016
   • 6:45 h – Malé hodinky
   • 7:00 h – Svätá omša
   • 18:00 h – Svätá omša, Akatist
 • Naša farnosť 11. a 12.06.2016 (sobota, nedeľa) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 3. do 8. júla 2016 v rekreačnom zariadení Chata Kollárová – Ostrý Grúň. Informácie sú na prihláške pri vchode do kostola.
 • V pondelok 2.05.2016 o 19:00 h bude stretnutie pre rodičov birmovancov.
 • Pomodlime sa za zosnulú +Annu Kováčovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00