Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.4.2016

16. April 2016

1.Pripomíname, že je ešte možnosť prijať putujúci obraz Božieho Milosrdenstva. Kto ho chce prijať môže sa zapísať v sakristii. Výmena obrazu v rodinách v Topoľčanoch je pri večernej svätej omši, okrem stredy a nedele. V stredu výmena obrazu je pri svätej omši o 7:00 h a v nedeľu o 9:00 h.

  • 2.Vo štvrtok 21.04.2016 o 18:00 h v našom farskom chráme z príležitosti 1.100 rokov smrti sv. Klimenta Ochridského bude tento program:

  • privítanie a predstavenie relikvií sv. Klimenta,

  • svätá omša,

  • život svätého v obrazoch,

  • uctenie relikvií.

Na program pozýva vdp. Dušan Dúbravický.

  1. Dnes (17.04.2016) je Nedeľa Dobrého Pastiera, z tohto dôvodu dnešná zbierka je určená na seminár.

  1. Pomodlíme sa za našich zosnulých: +Ladislava Packu a + Alžbetu Kapustovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00