Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.4.2016

10. April 2016

Bez názvu-3

  • Z príležitosti Roku Milosrdenstva v našej farnosti putuje po rodinách obraz Božieho Milosrdenstva. Kto sa bude chcieť zapojiť do tejto pobožnosti nech sa zapíše v sakristii. Výmena obrazu v rodinách v Topoľčanoch je pri večernej svätej omši, okrem nedele. V nedeľu výmena obrazu je pri svätej omši o 9:00 h.
  • Od dnešnej nedele do budúcej 10.-17.04.2016 je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Na tento úmysel sa budeme modliť počas svätých omší, ale pamätajme aj v našich súkromných modlitbách. Tak isto na tento úmysel vo farskom chráme bude vo štvrtok Eucharistická poklona po svätej omši.    
  • Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu (13.04.2016). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 17:00 h. Sprevádzať nás budú farníci z Tovarník. O 18:00 h bude dodatočná svätá omša. 
  • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka je od 1. do 29. apríla v čase od 7:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h. Škola môže prijímať žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí, pretože sa na ňu nevzťahuje rajonizácia. 
  • Budúca nedeľa (17.04.2016) je Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň ako po minulé roky bude zbierka na seminár. 
  • Pomodlíme sa za zosnulého: +Jozefa Petra. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00