Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.4.2016

3. April 2016

milosrdenstvo

  • Dnes (v nedeľu 3.04.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.
  • Z príležitosti Roku Milosrdenstva v našej farnosti od dnešnej nedele bude putovať po rodinách obraz Božieho Milosrdenstva. Kto sa bude chcieť zapojiť do tejto pobožnosti nech sa zapíše v sakristii. Putovať bude jeden obraz. Putovanie začne v Topoľčanoch, potom v Tovarníkoch a následne v Malých Bedzanoch. K obrazu sú pripojené modlitby, ktoré môžete použiť. Vhodná je aj modlitba tradičného Svätého ruženca.
  • Od 1.04.2016 v pavlínskej komunite nášho domu pôsobí rehoľný brat Artur Masłoń. Prajeme mu Božie požehnanie v našej farnosti.
  • Na pondelok 4.04.2016 pripadá liturgická slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše v našej farnosti budú:

          Malé Bedzany 17:00 h.,

          Farský chrám 18:00 h.,

          Tovarníky 19:00 h.

Tento deň, podobne ako po minulé roky, začneme deväťmesačnú           duchovnú adopciu nenarodených detí.

  • Tovarníky: Od tohto týždňa v Tovarníkoch sväté omše v pracovné dni budú začínať o 19:00 h.  
  • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať od 1. do 29. apríla v čase od 7:00 h do 11:00 h a od 14:00 h     do 16:00 h. Škola môže prijímať žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí, pretože sa na ňu nevzťahuje rajonizácia.
  • Dnes (v nedeľu 3.04.2016) z rozhodnutia biskupov Slovenska bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Otvárací koncert 22. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari, na ktorom účinkuje známy slovenský operný spevák MARTIN BABJAK spolu s Bassbandom z Bratislavy. Koncert bude v pondelok 4. apríla o 18.00 hod. v Spoločenskom dome.
  • Oznamujeme, že v sobotu 26. novembra 2016 vystúpi v Bratislave so svojím programom na počesť Jána Pavla II. Poľský skladateľ Piotr Rubik so svojím orchestrom.
  • Pomodlíme sa za našich zosnulých: +Dušana Chrkavého, +Margitu Vencelikovú, +Jozefa Kačíreka. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00