Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.3.2016

27. March 2016

Jezis zmrtvychvstaly

  • Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!
  • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
  • Dnes (v nedeľu 27.03.2016) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorku bude po svätej omši.
  • Na Veľkonočný pondelok (28.03.2016) sväté omše v našej farnosti budú:

            v Malých Bedzanoch o 7:30 h.,

            vo farskom chráme o 9:00 h.,

            v Tovarníkoch o 9:00 h.

  • Dnes (v nedeľu 27.03.2016) je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Malé Bedzany: Nakoľko bol zmenený čas na letný, v Malých Bedzanoch sväté omše budú slúžené mimo nedele o 17:00 h.
  • Na budúcu nedeľu (3.04.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00*h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.
  • Z príležitosti Roku Milosrdenstva v našej farnosti od Druhej Veľkonočnej nedele bude putovať po rodinách obraz Božieho Milosrdenstva. Kto sa bude chcieť zapojiť do tejto pobožnosti bude si môcť tento obraz vziať(po svätej omši) na 24 h.
  • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať od 1. do 29. apríla v čase od 7:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h. Škola môže prijímať žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí, pretože sa na ňu nevzťahuje rajonizácia.
  • Na budúcu nedeľu 3.04.2016 z rozhodnutia biskupov Slovenska bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00