Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.3.2016

19. March 2016

bozi hrobDnes (v nedeľu 03.2016) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filialných kostoloch v sakristii).

 • Dnes (v nedeľu 20.03.2016) vo farskom chráme bude vysluhovaná sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30
 • Dnes (v nedeľu 20.03.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia.
 • Dnes (v nedeľu 20.03.2016) bude dodatočná svätá omša o 18:00h.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou  v našej farnosti  bude  v pondelok 21.03.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na Zelený štvrtok 24.03.2016 omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18:00 h. Tento oznam sa vzťahuje zároveň na Farský chrám, Tovarníky a Malé Bedzany.
 • Na Veľký piatok 25.03.2016 bude nasledujúci program:
  • 12:00 h Krížová cesta na Kalvárii
  • 15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám Tovarníky a Malé Bedzany
  • 17:30 h Lamentácie – Farský chrám
  • 21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu  – Farský chrám

         Po obradoch poklona pri Božom hrobe bude:

         Farský chrám do 22.00 h.,

         Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.

Na  veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

 •  Na Bielu sobotu 26.03.2016 bude tento program:
  • 8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti  – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
  • 8:30 h Ranné chvály – Farský chrám,
  • 12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň  – Farský chrám,
  • 14:50 h Posvätenie pokrmov  – Farský chrám,  
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám, Eucharistická adorácia – Farský chrám,
  • 15:00 h Posvätenie pokrmov – Tovarníky, Malé Bedzany, 
  • 18:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám, Malé Bedzany, Tovarníky.  
 • 27.03.2016 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
  • 7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany
  • 9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky
  • 9:00 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
  • 10:30 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
  • 15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský kostol
 •  28.03.2016 Veľkonočný pondelok
  • 7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
  • 9:00 h sv. omša – Tovarníky
  • 9:00 h sv. omša – Farský kostol
 • Upozorňujeme, že v noci zo soboty na nedeľu, 26./27.03.2016 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať od 1. do 29. apríla v čase od 7:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h. Škola môže prijímať žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí, pretože sa na ňu nevzťahuje rajonizácia.
 • Naša farnosť 11. a 12.06.2016 (sobota, nedeľa) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (27.03.2016) bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 3. do 8. júla 2016 v rekreačnom zariadení Chata Kollárová – Ostrý Grúň.
 • Z príležitosti Roku Milosrdenstva v našej farnosti od Druhej Veľkonočnej nedele bude putovať po rodinách obraz Božieho Milosrdenstva. Kto sa bude chcieť zapojiť do tejto pobožnosti bude si môcť tento obraz vziať(po svätej omši) na 24 h.
 • V sobotu a nedeľu 7.-8.05.2016 v rámci programu počas hodov v našej farnosti bude aj obnova misií, ktoré sme prežívali minulý rok.
 • Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00