Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.3.2016

13. March 2016

ruky

 • Dnes (v nedeľu 13.03.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať rodiny a na budúcu nedeľu učitelia.
  Dnes (v nedeľu 13.03.2016) fatimská pobožnosť nebude, z dôvodu konajúcej sa pobožnosti Krížovej cesty.
  Krížová cesta sa v našom farskom kostole v piatok 18.03.2016 uskutoční po svätej omši, čiže o 18:45 h. V uvažovaniach nás bude sprevádzať mládež.
 • Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 16.03.2016 od 16:00 h a následne bude sv. omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 16:30 h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 17.03.2016 svätá omša v Tovarníkoch nebude.
 • Malé Bedzany: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 19.03.2016 od 16:00 h a následne bude svätá omša.
  Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 19.03.2016 o 16:00*h.
  Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 18.03.2016 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude.
 • Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 21.03.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Na sobotu 19.03.2016 pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú:
  Farský chrám 7:00 h a 18:00 h s nedeľnou platnosťou,
  Tovarníky 8:00 h.,
  Malé Bedzany 16:30 h.
 • Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na budúcu nedeľu (20.03.2016) od 14:00 h do 17:30 h.
  V tento deň (v nedeľu 20.03.2016) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Na sobotu 19.03.2016 po večernej svätej omši (o 19:00 h) páter Róbert pozýva na biblicko-liturgickú katechézu o Posvätnom trojdní.
 • Zápis detí do prvého ročníka na ZŠ sv. Ladislava sa koná od 1.4. do 29.4.2016 (07:00-11:00, 14:00-16:00).
 • Do Fotogalérie bolo pridaných 14 nových albumov.
 • Pomodlime sa za + Vladimíra Daniša. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok krížových ciest

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00