Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.3.2016

6. March 2016

dary

  • Dnes (v nedeľu 6.03.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie.
    Pobožnosť Krížovej cesty sa modlíme v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h, v Malých Bedzanoch v nedeľu o 15:00 h a v piatok o 16:00 h.
    Krížovú cestu vo farskom chráme v piatok 11.03.2016 budú hrať prvoprijímajúce deti.
  • V sobotu 12.03.2016 o 16:00 h v našom farskom kostole sa uskutoční ekumenická modlitba, ktorej sa zúčastnia predstavitelia z rôznych vierovyznaní nášho mesta. Všetkých Vás na túto modlitbu pozývame.
  • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude prebiehať od 1. do 29. apríla v čase od 7:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h. Škola môže prijímať žiakov zo všetkých mestských častí aj z okolitých obcí, pretože sa na ňu nevzťahuje rajonizácia. Ponúkame výchovu v kresťanskom duchu s možnosťami zapojiť sa do rôznych duchovných aktivít. Deti majú aj možnosť navštevovať Centrum voľného času a Základnú umeleckú školu, kde si môžu rozvíjať svoje talenty. V priestoroch školy sa nachádza aj pobočka Tribečskej knižnice.
  • Pomodlíme sa za +Vladimíra Palu, +Máriu Lukáčovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00