Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


koruna

  • Dnes (v nedeľu 28.02.2016) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. V tejto pobožnosti nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo.
    Pobožnosť Krížovej cesty sa modlíme v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v nedeľu o 15:00 h a v piatok o 16:00 h.
    V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme v piatok 4.03.2016 nás bude sprevádzať farská rada.
  • Úmysly sv. omší v mesiaci marec 2016 nájdete tu.
  • Pomodlíme sa za +Martu Mojžišovú, +Máriu Krchňávú, +Ivana Gogu, +Ota Kuchara. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00