Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 31.1.2016

1. February 2016

obetovanie

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00, v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00.
 • Oznamujeme, že sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našom farskom chráme v sobotu 4. júna 2016 v dopoludňajších hodinách.
 • Sviatok Obetovania Pána pripadá na utorok 2.02.2016. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätých omšiach o 7:00 a o 18:00.
  V Malých Bedzanoch o 16:30 a v Tovarníkoch o 17:00.
  Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu o 18:00.
 • Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 6.02.2016 v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V stredu (3.02.2016) je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami. V Malých Bedzanoch o 16:30, v Tovarníkoch o 17:00 a vo farskom chráme o 7:00 a o 18:00.
 • Od 8.-16.02.2016 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. V programe budú modlitby matiek, modlitby otcov, detí a mládeže, Biblická hodina, Eucharistická poklona a Krížová cesta. Podrobnosti budú na plagáte.
 • Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 7.-9.02.2016, a to: v nedeľu popoludní, v pondelok a v utorok po svätej omši.
 • Farská ofera na budúcu nedeľu 7.02.2016 bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci február 2016 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00