Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.1.2016

20. January 2016

pavolpp

  • Dnes (v nedeľu 17.01.2016) je vyvrcholenie deviatnika slávnostnou svätou omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať páter Martin Lehončák, provinciál. Kázať bude páter Gregor Oskwarek OSPPE z Trnavy.
  • V sobotu 23. januára od 14:00 h do 18:00 h sa uskutoční farský karneval v Kultúrnom dome v Tovarníkoch. Všetkých srdečne pozývame.
  • Obnovujeme Farskú radu na rok 2016. Farská rada v roku 2016 bude pracovať v doterajšom zložení, okrem Tovarník. Ďakujeme pánu kostolníkovi Antonovi Dedkovi za doterajšiu službu vo Farskej rade. Novým členom je pán Ing. Pavol Meluš. Celej Farskej rade za doterajšiu službu: Pán Boh zaplať.
  • Od pondelka 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.
  • Zomrel Ľubomír Skladaný, otec vdp. Romana Skladaného, kňaza z našej farnosti, farára Farnosti Malé Hoste. Pohrebné obrady so svätou omšou sa začnú v pondelok 18. januára 2016 o 14:00 h vo Farskom kostole sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Ripňanoch a následne budú pokračovať na miestnom cintoríne.
  • Pomodlime sa za +Ernesta Ferinu, +Milana Belaňa a +Ľubomíra Skladaného. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00