Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.1.2016

10. January 2016

pavolpustovnik

  • Dnes (v nedeľu 10.01.2016) od 14:00 h bude posviacka príbytkov v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu.
    Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 17.01.2016 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h. Na túto Eucharistiu sú pozvaní všetci Pavlíni z Trnavy. Všetkých vás srdečne pozývame.
  • V stredu (13.01.2016) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne deviatnik k sv. Pavlovi a svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce (13.02.2016) otcovia.
  • Vo štvrtok 14.01.2016 bude v našej farnosti kňazská rekolekcia. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.
  • V sobotu (23.01.2016) od 14:00 h do 18:00 h sa uskutoční farský karneval v Kultúrnom dome v Tovarníkoch. Všetkých srdečne pozývame.
  • Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.
  • Do Fotogalérie bolo pridaných päť nových albumov.
  • Pomodlime sa za +Irenu Mišíkovú a Štefániu Vaňovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00