Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.1.2016

3. January 2016

kralihviezda

  • Dnes (3.01.2016) je prvá nedeľa v mesiaci január. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.
  • Na slávnosť Zjavenia Pána (6.01.2016) budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu.
  • Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 9. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v nedeľu 10.01.2016 od 14:00 h.
  • Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 8.01.2016. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 17.01.2016 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.
  • Tovarníky: Koledovanie Dobrej noviny v Tovarníkoch sa uskutoční v nedeľu 3.01.2016 po svätej omši.
  • Centrum voľného času pri ZŠ sv. Ladislava v spolupráci s farnosťou sv. Gorazda organizuje 9.01.2016 novoročný volejbalový turnaj.
  • V sobotu 9.01.2016 o 16:00 h sa na fare uskutoční stretnutie miništrantov. Všetkých srdečne pozývame.
  • Úmysly sv. omší v mesiaci január 2016 nájdete tu.
  • Do Fotogalérie bolo pridaných 11 nových albumov.
  • Pomodlime sa za +Štefana Halu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00