Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.9.2010

28. September 2010

1.     V stredu (29.9.2010) na sviatok svätých archanjelov pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Najsvätejšia Sviatosť bude vyložená po sv. omši o 7:00 hod. O 17: 00 hod. bude spoločná adorácia a   o 18:00 hod požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a večerná sv. omša.

2.     Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme vo štvrtok v Tovarníkoch od 17:30 hod., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 hod. a vo farskom kostole taktiež v piatok od 17:30 hod.

3.     Mesiac október je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. Modliť sa budeme cez týždeň od 1. októbra vždy o 17:30 hod.

4.     Vo štvrtok o 16:00 hod. vo farskom kostole bude stretnutie žiakov 9-teho ročníka, ktorý chcú prijať sviatosť birmovania v tomto školskom roku.

5.     Tých, ktorí sa prihlásili do Čenstochovej, prosím aby  vyplatili cestu. Najlepšie u pani Ďurinovej.

6.     Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci október, preto pri všetkých  sv. omšiach sa bude konať pravidelná farská ofera. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00