Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.12.2015

20. December 2015

betlehemNarodeny

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes v nedeľu (20.12.2015) od 14:00 h do 16:00 h a od 16:30 h do 17:30 h.
 • Dnes (v nedeľu 20.12.2015) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 • Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 21.12.2015 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.
 • Tento týždeň roráty budú v našom farskom chráme od pondelka (21.12.2015) do štvrtku, čiže do štedrého dňa, (24.12.2015) o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých a najmä deti.
 • V tento deň (vo štvrtok 24.12.2015) bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.
 • Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.
 • Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie všetkých srdečne pozývame.
 • Na sviatok sv. Štefana (v sobotu 26.12.2015) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii.
 • V nedeľu 27.12.2015 pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie.
 • Na budúcu nedeľu (27.12.2015) na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.
 • Skauti z Bošian nám priniesli svetlo z Betlehema, ktoré si už od dnes môžete vziať do svojich príbytkov.
 • Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2015) sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci december 2015 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00