Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.12.2015

8. December 2015

guadalupska

 • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.
 • Dnes (v nedeľu 6.12.2015) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert Moyzesovho kvarteta z Bratislavy, ktorý bude v pondelok 7. decembra o 18:00 h v Evanjelickom kostole.
 • Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v pondelok 7.12.2015 po svätej omši, ktorá začína o 18:00 h, sa pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky.
 • V utorok 8.12.2015 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:
  • farský chrám 7:00 h a  18:00 h
  • Tovarníky 17:00 h
  • Malé Bedzany 16:30 h
  • V utorok 8.12.2015 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
 • Na slávnoť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v utorok 8.12.2015 po svätej omši, ktorá začína o 18:00 h, sa pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky.
 • V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.
 • V tento deň (v utorok 8.12.2015) začíname Rok milosrdenstva vyhlásený Svätým otcom Františkom.
 • Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva bude v nitrianskom Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma otvorený v sobotu 12. decembra 2015 o 16.00 hod. pri spoločnej modlitbe vešpier, ktorej bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Obrad otvorenia brány milosrdenstva začne o 16:00 hod. na nádvorí biskupského paláca, odkiaľ následne prejdeme v sprievode do nitrianskej katedrály.
 • V sobotu 12. decembra 2015 o 16:00 hod. pri sv. omši otvorí bránu milosrdenstva v kostole sv. Andreja a Beňadika v Skalke nad Váhom osvietený pán kanonik František Šútor, trenčiansky archidiakon. Následne 13. decembra pri sv. omši v Hronskom Beňadiku o 11.00 hod. otvorí bránu milosrdenstva v Kostole sv. Benedikta, Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.
 • V stredu 9.12.2015 o 17:00 h budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január, február a marec 2016.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na nedeľu (13.12.2015). Večeradlo bude o 15:00 h a následne svätá omša. V modlitbe nás bude sprevádzať mládež.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00