Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.11.2015

29. November 2015

prvaadventna

  • Dnes (29.11.2015) začíname adventné obdobie.
  • Na roráty pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (3.12.2015) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (4.12.2015) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert Speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, ktorý bude v stredu 2. decembra o 19:30 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  • Vo štvrtok 3.12.2015 po večernej svätej omši bude Eucharistická adorácia. Všetkých srdečne pozývame.
  • Na sobotu 5.12.2015 o 10:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.
  • Dnes (v nedeľu 29.11.2015) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00