Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.11.2015

21. November 2015

kral

  • Dnes (v nedeľu 22.11.2015) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert KVARTETA MESTA BRNO, ktorý bude vo štvrtok 26. novembra o 18:00 hod. v Evanjelickom kostole.
  • Vo štvrtok 26. novembra o 18:30 h z príležitosti Roka zasväteného života pozýva pán dekan, Mons. Marián Dragúň rehoľníkov a rehoľné sestry na svätú omšu do pútnického chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Toto pozvanie patrí aj pre všetkých veriacich. V tento deň svätá omša v našom farskom kostole nebude.
  • Budúca nedeľa (29.11.2015) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.
  • Roráty začínajú v pondelok 30.11.2015. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.
  • Na budúcu nedeľu (29.11.2015) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Pomodlime sa za zosnulého +Igora Bajzíka.
    Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00