Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.11.2015

7. November 2015

martin2

 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na Koncert súboru AD LIBITUM v zložení spev, husle, violončelo, klarinet a klavír. Koncert bude v utorok 10. novembra o 18:00 h v Koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša.
 • V stredu 11. novembra 2015 o 7:00 h (ráno) srdečne pozývame starých rodičov na školskú svätú omšu, na ktorej sa chceme za nich modliť a zároveň na nej chceme prezentovať aktivity, ktoré uskutočnili triedne kolektívy v rámci Mesiaca úcty k starším. Pozvanie platí nielen pre starých rodičov  žiakov ZŠ sv. Ladislava, ale pre všetkých starých rodičov aj rodičov v našej farnosti. Tešíme sa na Vás.
 • V piatok 13. novembra 2015 vo farskom chráme bude Fatimská pobožnosť. O 17:00 h začne Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa, ktoré nám po svätej omši priblížia svoj rehoľný život. Srdečne vás všetkých pozývame.
  Malé Bedzany: Z tohto dôvodu svätá omša v Malých Bedzanoch v tento deň (13.11.2015) nebude v piatok, ale bude vo štvrtok (12.11.2015).
  V modlitbe budúceho Večeradla (13.12.2015) nás bude sprevádzať mládež.
 • Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“.
  Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Do Fotogalérie bol pridaný album Púť do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Skalky – 2.
 • Novembrové vydanie farského časopisu DOM nájdete tu.
 • Pomodlime sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Ivan Hakoš a Filoména Komžíková.
  Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00