Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.11.2015

1. November 2015

svati

 • Dnes, na sviatok Všetkých svätých (v nedeľu 1.11.2015), bude dušičková pobožnosť:
  Nový cintorín o 14:00 h,
  Starý cintorín o 15:30 h,
  Tovarníky o 15:00 h,
  Malé Bedzany v pondelok 2.11.2015 po svätej omši, ktorá začne o 16:30 h.
 • Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v pondelok 2.11.2015, bude svätá omša slúžená o 17:00 h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch.
 • Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola, alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 • Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.
 • V stredu 11.11.2015 o 7:00 h (ráno) srdečne pozývame starých rodičov na školskú sv. omšu, na ktorej sa chceme za nich modliť a zároveň na nej chceme prezentovať aktivity, ktoré uskutočnili triedne kolektívy v rámci Mesiaca úcty k starším. Pozvanie platí nielen pre starých rodičov  žiakov ZŠ sv. Ladislava, ale pre všetkých starých rodičov aj rodičov v našej farnosti. Tešíme sa na Vás.
 • Dnes (1.11.2015) je prvá nedeľa v mesiaci november. Farská ofera je určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci november 2015 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Adrianu Vöröšvaryovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00