Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.11.2015

16. October 2015

ruzenec

  • Pripomíname, že ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
  • Dnes (v nedeľu 18.10.2015) nakoľko je misijná nedeľa sa o 16:00 h vo farskom chráme pomodlíme ruženec na úmysel misionárov a za misijné územia.
  • Vo štvrtok 22.10.2015 po svätej omši vo farskom kostole budeme premietať film a fotky z púte do Svätej Zeme. Záujemcov srdečne pozývame.
  • Festivalový výbor THJ Vás pozýva na otvárací Organový koncert 22. Topoľčianskej hudobnej jesene, ktorý sa koná v nedeľu 25.10.2015 o 15:00 h v kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. Na historickom organe bude účinkovať Stefan BAIER z Nemecka – Regensburg a Jaroslav Tůma z Prahy.
  • Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku svätého Vojtecha vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2016.
  • Odchod autobusu na pútnický zájazd do Rajeckej Lesnej a na Skalku pri Trenčíne bude v sobotu 24.10.2015 o 8:00 h pri Základnej škole sv. Ladislava. Sú ešte voľné miesta. Zapísať sa môžete v sakristii, alebo v kancelárii na fare.
    V tento deň (v sobotu 24.10.2015) ranná svätá omša nebude.
  • Dnes (18.10.2015), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
  • Do Fotogalérie boli pridané tri nové albumy.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00