Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.10.2015

10. October 2015

Portugal: A statue of the Holy Virgin Mary of Fatima is carried

  • Pripomíname, že mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
  • Dnes (v nedeľu 11.10.2015) modlitba svätého ruženca bude o 8:30 h.
  • V utorok (13.10.2015) o 17:00 h bude modlitba svätého ruženca vo forme večeradla, o 18:00 h svätá omša a po nej sviečkový sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie. V modlitbe Večeradla nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúce (13.11.2015) Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa.
  • V piatok 16.10.2015 o 17:30 h na modlitbu svätého ruženca pozývame birmovancov.
  • Dnes v (nedeľu 11.10.2015) sa naša farnosť pripája k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
  • Na budúcu nedeľu (18.10.2015), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
  • Do Fotogalérie bolo pridaných 11 nových albumov.
  • Pomodlime sa za +Jozefa Bílika . Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00