Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 19.9.2010

19. September 2010
  • Dňa 15-16-17.októbra pripravujeme autobusovú púť do Čenstochovej. Trasa: Osvienčim, Čenstochová – Krakov. Cena púte: ubytovanie + doprava 52€. Záujemcovia nech sa hlásia na farskom úrade.
  • Vincentínska rodina organizuje 4.ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“ – pomôžte Haiti kúpou medovníkových srdiečok. V našom kostole sa zbierka bude konať dňa 26. septembra 2010 po skončení sv. omši. Informácie o zbierke sú uvedené na nástenke pri našom kostole.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00