Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.10.2015

4. October 2015

ruzencova

 • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 16:30 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
 • Dnes (v nedeľu 4.10.2015) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. O 15:00 h bude korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba svätého ruženca.
 • V utorok 6.10.2015 o 17:30 h bude slávnostne odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.
 • V stredu 7.10.2015 v deň sviatku Panny Márie ružencovej po svätej omši o 7:00 h sa pomodlime Korunu k Panne Márii a o 18:00 h bude dodatočná svätá omša, pred ňou sa pomodlime Posvätný ruženec.
 • V piatok 9.10.2015 o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie birmovancov.
 • V sobotu 24.10.2015 sa uskutoční pútnicky zájazd do Rajeckej Lesnej a na Skalku pri Trenčíne. Táto púť je venovaná z vďačnosti pre všetkých, ktorí v našich kostoloch upratujú a sa starajú o liturgické prádlo.
 • Farská ofera dnes (v nedeľu 4.10.2015) je určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Na budúcu nedeľu (11.10.2015) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.
 • Do Fotogalérie boli pridané dva nové albumy.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci október 2015 nájdete tu.
 • Pomodlime sa za +Jolanu Smatanovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00