Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.9.2010

12. September 2010
  • Dnes sa koná v našej farnosti zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
  • V pondelok 13.septembra o 17.00 hod. bude fatimský sv. ruženec a o 18:00 hod. sv. omša.
  • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža sa bude v utorok o 19:30 konať pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. Odporúčame priniesť si so sebou sviečky.
  • V stredu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bude sv. omša o 9.00 hod.Tento deň bude aj sv. omša na miestnom pútnickom mieste Mechovička a to o 10:30 hod.
  • Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kantrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
  • Dňa 15. -16.-17. októbra sa pripravuje autobusová púť do Čenstochovej. Trasa: Osvienčim – Čenstochová – Krakov (Božie Milosrdenstvo). Cena púte: ubytovanie a doprava 52,-€. Záujemcovia nech sa prihlásia na farskom úrade, alebo v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00