Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.9.2015

29. September 2015

michal

  • Pokračujeme v modlitbe deviatnika k svätým anjelom strážnym. Týmto deviatnikom sa taktiež pripravíme k možnosti zapísania sa do Bratstva anjelov strážnych. Predpokladaný zápis bude na slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu -15.01.2016.
  • V pondelok 28.09.2015 sa v kostole po večernej svätej omši (o 18:45 h.) uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • V utorok 29.09.2015 na sviatok svätých archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela pripadá v našej farnosti poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po svätej omší, ktorá začne o 7:00 h do 18:00 h.
  • Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa budeme modliť o 17:30 h okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude po rannej svätej omši.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v  Tovarníkoch vo štvrtok (1.10.2015) od  16:00 h., v  Malých Bedzanoch v piatok (1.10.2015) od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • V piatok 9.10.2015 o 17:00 h sa na fare uskutoční stretnutie birmovancov.
  • Farská ofera na budúcu nedeľu 4.10.2015 bude určená na práce spojené so stropom kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00