Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.9.2015

5. September 2015
 • rodinaDnes (v nedeľu 6.09.2015) nás čaká tradičná púť k Panne Márii. Svätá omša v Malých Bedzanoch, v Tovarníkoch a v našom farskom kostole je o 8:00 h. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte. (Svätá omša o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
 • V pondelok (7.09.2015) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2015.
 • V utorok a stredu (8. a 9.09.2015) bude v našej farnosti rehoľná vizitácia.
 • Tovarníky: Z tohto dôvodu sv. omša bude v Tovarníkoch slúžená 8.09.2015 o 18:00 h.
 • V sobotu 12.09.2015 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame.
 • Tento mesiac pripadá trinásteho na nedeľu (13.09.2015). Večeradlo bude o 15:00 h a následne svätá omša. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať Členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a na budúce (v utorok 13.10.2015) Ružencové bratstvo.
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 13.09.2015. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
  • Štvrtok 10.09.2015
   19:00 h – Svätá omša + poklona
  • Piatok 11.09.2015
   19:00 h – Svätá omša + Krížová cesta
  • Sobota 12.09.2015
   19:00 h – Svätá omša + mariánsky sprievod
  • Nedeľa 13.09.2015
   10:00 h – Slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant P. Gregor Wach OSPPE
  • Pondelok 14.09.2015 18:00 h – Svätá omša
 • V utorok 15.09.2015 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína a kostola sv. Pavla Prvého Pustovníka v Skalici pri príležitosti roku zasväteného života. Zapísať sa môžete v sakristii, alebo v kancelárii na fare.
 • Ako sme už vám oznamovali, že náš farník, Daniel Imriška SDB z Tovarník 19.09.2015 o 11:00 h v kostole Dobrého pastiera v Žiline zloží večné sľuby.
 • V nedeľu 20.09.2015 v Bratislave sa uskutoční „Pochod za život.“ Program je na plagáte na letáčikoch, ktoré si môžete vziať.
 • Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša ponúka v priestoroch Základnej školy sv. Ladislava vyučovanie v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Žiaci, ktorí majú záujem navštevovať spomenuté odbory, nech sa prihlásia tento týždeň po vyučovaní. Školné na celý školský rok pre výtvarný a literárno-dramatický odbor je 22 € a  pre hudobný odbor 44 €.
 • Na budúcu nedeľu (13.09.2015) sa uskutoční zbierka na kňazský seminár v Nitre.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00