Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 30.8.2015

31. August 2015
 • narodeniePMV utorok 1.09.2015 bude štátny sviatok, preto svätá omša vo farskom chráme bude slúžená o 9:00 h.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci september. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 3.09.2015 od 18:00 h., V Malých Bedzanoch v piatok 4.09.2015 od 18:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00h.
 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2015 o 8:00 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole.
 • V nedeľu 6.09.2015 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch, v Tovarníkoch a v našom farskom kostole o 8:00 h. Po jej skončení o 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte. (Svätá omša o 10:30 h vo farskom chráme nebude).
 • Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, v pondelok 14.09.2015 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
 • Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 6.09.2015. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním:
  • Piatok 4.09.2015
   18:00 h – Sviatosť zmierenia
   18:30 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach
  • Sobota 5.09.2015
   10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sviečkový sprievod po najbližších uliciac
  • Nedeľa 6.09.2015
   8:00 h –Svätá omša
  • Utorok 8.09.2015
   17:00 h – Slávnostná svätá omša + poklona. Hlavný celebrant vdp. Vladislav Bednár OT
 • Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 13.09.2015. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.
  • Štvrtok 10.09.2015
   19:00 h – Svätá omša + poklona
  • Piatok 11.09.2015
   19:00 h – Svätá omša + Krížová cesta
  • Sobota 12.09.2015
   19:00 h – Svätá omša + mariánsky sprievod 
  • Nedeľa 13.09.2015
   10:00 h – Slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant P. Gregor Wach OSPPE
  • Pondelok 14.09.2015 18:00 h – Svätá omša
 • V utorok a stredu (8. a 9.09.2015) bude v našej farnosti rehoľná vizitácia.
 • V sobotu 12.09.2015 o 14:00 h bude na fare potáborové stretnutie. Všetky deti a animátorov srdečne pozývame.
 • V utorok 15.09.2015 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína a kostola sv. Pavla Prvého Pustovníka v Skalici pri príležitosti roku zasväteného života. Zapísať sa môžete v sakristii, alebo v kancelárii na fare.
 • S radosťou vám oznamujeme, že náš farník, Daniel Imriška SDB z Tovarník 19.09.2015 o 11:00 h v kostole Dobrého pastiera v Žiline zloží večné sľuby.
 • Úmysly sv. omší v mesiaci september 2015 nájdete tu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00