Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.8.2010

25. August 2010
  • Pripomíname, že aj keď je čas dovoleniek a letných prázdnin účasť na nedeľňajšej sv. omši je pre všetkých záväzná.
  • V tomto týždni budeme prežívať v utorok spomienku na sv. Bartolomeja apoštola. Vo štvrtok vo všetkých pavlínskych pôsobiskách a teda aj tu v našej farnosti budeme prežívať sviatok Najsvätejšej Panny Márie Jasnohorskej. V piatok je sv. Moniky, ktorá sa dlhé roky modlila za obrátenie svojho syna Augustína. V sobotu si pripomíname sviatok sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ktorý je takisto významnou postavou v pavlínskej reholi, pretože pavlíni prijali regulu – pravidlá života v reholi – práve od sv. Augustína.<

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00