Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.8.2015

2. August 2015
  • premenenieDnes (2.08.2015) je prvá nedeľa v mesiaci august. Od 15:00 h do 17:00 h bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť. Všetkých srdečne pozývame.
  • Tento týždeň máme prvý piatok. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 6.08.2015 od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 7.08.2015 od 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.
  • Na púť do Svätej zeme je z našej farnosti prihlásených 30 osôb. Ešte stále je možnosť sa prihlásiť. Kto má záujem, nech tak urobí čo najskôr.
  • Na budúci rok 26.-31.07.2016 sa v Krakove uskutoční stretnutie mládeže z celého sveta so Svätým otcom Františkom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare.
  • Dnes (v nedeľu 2.08.2015) je farská ofera, ktorá bude určená na práce spojené so stropom kostola: oprava svetlíka (tesnenie), ventilácia kostola, zateplenie, osvetlenie a vonkajšia úprava stropu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00